Fabriken

foton 1

På hösten 1939 började man bygga fabriken i Grönhögen. Med betongfabriken exploderade grönhögens invånarantal. Det byggdes en mängd boningshus, en skola och en camping. Fabriken togs ur bruk 1971. Det skedde i samband med att man började upptäckte farorna med radon från blåbetong.

Betongen man tillverkade blev fort omodern och snart lönade sig verksamheten inte längre. Man stängde då av pumparna som höll brottet vattenfritt och snart hade en ny sjö bildats av det gamla brottet. På sina håll är sjön så djup som 18 meter. Fabrikens stora lokaler såldes till olika företag. Lagerlokalerna såldes till Kalmar lantmän och användes till storskalig kycklinguppfödning. I de två stora lagerkomplexen huserades 220 000 fåglar.  Det forna industriområdet är idag tämligen övergivet, många av de gamla fabriksbyggnaderna står tomma och förfallna och inget tyder på att de ska tas i bruk igen.

(källa:

En by på Öland 2009-10-01  Daniel Frantzich Jonsson,  Björn Kloow,  Jon Nyström, Jens Persson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s